Zoekresultaten  1-50 van de 236 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2024. De minister beschrijft de discussiepunten en de Nederlandse inzet.

 • Aanbiedingsbrief bij verslag van de Energieraad 19 december 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad die op 19 december 2023 plaatsvond in Brussel aan.

 • Beantwoording Kamervragen over de tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

  Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de tussentijdse evaluatie van het Nationaal Groeifonds. De vragen zijn van de leden van de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA en OPNL van de Eerste Kamer.

 • Kamerbrief Eerste Kamer agenda formele Energieraad 4 maart 2024

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de formele Energieraad van 4 maart 2024 in Brussel.

 • Kamerbrief Tweede Kamer agenda formele Energieraad 4 maart 2024

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de formele Energieraad van 4 maart 2024 in Brussel.

 • Antwoorden op Kamervragen over 'Netcongestie'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over 'Netcongestie'. Het Tweede Kamerlid Vermeer (BBB) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over regels over energiemarkten en energiesystemen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de nota naar aanleiding van het verslag bij het Voorstel van wet over regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet).

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Geannoteerde agenda Toerismeraad 20 februari 2024

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over de Geannoteerde agenda van de informele Toerismeraad van 20 februari 2024 en 31 oktober 2023. Ook gaat zij bij de beantwoording in op vragen over het Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over een herziening van de Europese richtlijn voor pakketreizen. De vaste Tweede Kamercommissie voor EZK had de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

 • Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg over voortgangsrapportage strategie digitale economie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie. De Tweede Kamerfracties van de PVV, GroenLinks–PvdA, VVD, NSC, D66, BBB en CDA hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de maatwerkfinanciering en afspraken met Nobian voor verduurzaming van de industrie. De maatwerkaanpak verduurzaming industrie is de aanpak om de grootste industriële uitstoters te begeleiden bij hun verduurzamingsopgave in Nederland.

 • Beantwoording Kamervragen over openstelling van het EZK-instrumentarium voor het hele Koninkrijk

  Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de uitwerking van de passage uit het coalitieakkoord over het beschikbaar stellen van EZKfinancieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk. De vragen zijn van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

 • Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de voortgang en doorontwikkeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

 • Antwoorden op Kamervragen over agenda informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 5-6 februari 2024

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de agenda van de informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 5 en 6 februari 2024. De Tweede Kamerfracties van PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, D66, BBB, SGP en Volt hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief aanpassingen bijmengverplichting groen gas

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over aanpassingen in de bijmengverplichting voor groen gas.

 • Kamerbrief over stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voorbereidingen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Hij geeft een update van de verschillende werksporen, de opbouw van de projectorganisatie en de planning.

 • Antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over Raad voor Concurrentievermogen februari 2024

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 8, 9 en 14, 15 februari 2024. De Tweede Kamerfracties van de VVD, BBB, NSC, D66 en Volt hebben de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over onverklaarbare hoge kosten bij blokverwarming

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over onverklaarbare hoge kosten bij blokverwarming. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinksPvdA) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over fossiele subsidies

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over fossiele subsidies. Het gaat om vragen van het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks-PvdA) over het bericht dat 10 Nederlandse bedrijven bijna € 9 miljard aan fossiele subsidies krijgen. En om vragen van het Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) over de antwoorden op eerdere vragen over fossiele subsidies en de beprijzing van CO2-uitstoot.

 • Antwoorden op Kamervragen over pauzeren plannen warmtenetten Den Haag

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht “Den Haag pauzeert plannen warmtenetten; ‘niet financierbaar en onacceptabele risico's’”. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief resultaten SCE 2023 en openstelling SCE 2024

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) in 2023. De minister beschrijft ook de vormgeving, de subsidietarieven en het openstellingsbudget voor de SCE in 2024. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen via de SCE subsidie aanvragen voor het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit.

 • Nota van wijziging over inframarginale elektriciteitsheffing

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet over het tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten COP28

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de 28e Conferentie van Partijen (COP28), de jaarlijkse mondiale klimaattop, die plaatsvond in Dubai van 30 november tot 13 december 2023.

 • Kamerbrief over toekomst Nederlandse corporate governance stelsel

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de visie voor de toekomst van het corporate governance stelsel en de stappen die zij daarvoor wil zetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mondiale beleidsinzet biogrondstoffen en BECCS

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het verbranden van hout niet is uitgesloten van de doelstelling voor hernieuwbare energie op de klimaattop in Dubai. En dat Nederlandse kolencentrales een vergunning willen om over te stappen op het verbranden van houtpellets met CO2-afvang en opslag (BECCS). Het Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over 'Kabinetsreactie Duurzaam Durven Denken'

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het rapport ‘Duurzaam durven denken’. De vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over voortgang Subsidieregeling CO₂-vrij regelbaar vermogen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de subsidieregeling CO₂-vrij regelbaar vermogen en de uitkomsten van de onder Nederlands voorzitterschap gehouden ministeriële bijeenkomst van het Pentalaterale Energie Forum van 18 december 2023.

 • Wijzigingswet ETS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel Per direct geen stroomaansluitingen mogelijk voor nieuwbouwwoningen Almere gemeente is geschokt

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Per direct geen stroomaansluitingen mogelijk voor nieuwbouwwoningen Almere, gemeente is geschokt’. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over voortgang ondernemingsklimaat

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de staat van het ondernemingsklimaat. Zij bespreekt daarbij de resultaten en voortgang van de Strategische agenda Ondernemingsklimaat. Zij stuurt de ‘Monitor Ondernemingsklimaat 2023’ en enkele andere rapporten mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief agenda informele Raad voor Concurrentievermogen februari 2024

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 8-9 en 14-15 februari 2024.

 • Kamerbrief over verslag Raad voor Concurrentievermogen 7 en 8 december 2023

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023 in Brussel. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel beëindiging gaswinning Groningenveld

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het gebiedsproces ten behoeve van oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek. In het gebiedsproces worden burgers en regionale overheden vroegtijdig betrokken bij een mijnbouwinitiatief.

 • Antwoorden op Kamervragen over Energieraad 19 december 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Energieraad van 19 december 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op eindrapportage aanjager schulden

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de aanjager problematische schulden voor ondernemers.

 • Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

  Minister Adriaansens (EZK) biedt het rapport van de tussentijdse evaluatie van het Nationaal Groeifonds (NGF) aan. In deze brief gaat zij in op de stand van zaken van het Nationaal Groeifonds en reageert zij op de conclusies en aanbevelingen uit de tussenevaluatie.

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op herfstpakket Europees Semester 2024

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Kaag (Financiën) informeren de Tweede Kamer over het herfstpakket van het Europees Semester 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Geothermie (Aardwarmte)

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Eerste Kamer over de aangenomen moties van het lid Faber en over de vorderingen en beleidsvoornemens van het kabinet op het gebied van geothermie.

 • Kamerbrief voortgang uitvoering Landelijke Actieagenda Netcongestie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt de Tweede Kamer hoe het staat met de aanpak van de verstopping van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang van raffinageroute en het belang ervan voor de ontwikkeling van groene waterstofproductie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de raffinageroute en het belang ervan voor de ontwikkeling van groene waterstofproductie. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief met Nota naar aanleiding 2e verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het 2e verslag aan bij het wetsvoorstel over tijdelijke regels voor de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds).

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Energieraad 19 december 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde Agenda voor de formele Energieraad van 19 december 2023.

 • Antwoorden op Kamervragen over aardgaswinning Zuidoost-Drenthe

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over het artikel “NAM: ‘Laatste aardgas uit velden halen, is niet voor meer ruimte afvalwater oliewinning’”. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

 • Beantwoording Kamer over formele Telecomraad 5 december te Brussel

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoorden vragen over de formele Telecomraad op 5 december te Brussel. De vragen zijn van de vaste commissie Digitale Zaken.

 • Kamerbrief met Verslag Energieraad 17 oktober 2023

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad die op 17 oktober 2023 plaatsvond in Luxemburg.

 • Kamerbrief voortgang ontwikkeling nucleaire kennis en innovatie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van kennis en innovatie voor kernenergie.

 • Kamerbrief over periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoek seismiciteit NAM

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over rapporten over de gaswinning uit het Groningenveld.

 • Kamerbrief over verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de inzet van Nederland voor de 28e Conferentie van Partijen (COP28) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). De COP28 wordt van 30 november tot 12 december 2023 in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten gehouden.

 • Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Tijdelijke wet Klimaatfonds. De vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op motie over in Nederland gewonnen gas

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt). Deze motie verzoekt de regering om een strategie waarmee ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas beschikbaar is voor de Nederlandse consument en ook duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens.