Zoekresultaten  1-50 van de 1.333 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • The Importance of Sustainable Carbon

  Strong policies needed to promote the uptake of sustainable carbon for a climate-neutral and circular chemical sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie waarborginstellingen

  Evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) en WaarborgHolland (WH) en naar de borging van de efficiëntie en effectiviteit van het waarborgstelsel na invoering van de Waarborgwet 2019. Evaluatie waarborginstellingen (PDF | 62 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029. Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029 (PDF | 4 pagina's | 5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS)

  Eindrapport over het onderzoek naar opties voor marktordening en aanvullend instrumentarium die leiden tot een tijdige en maatschappelijk kostenefficiënte realisatie van Carbon Capture and Storage (CCS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • A carbon takeback obligation for fossils fuels: Feasibility study - phase 2

  Onderzoek naar de voorwaarden voor het op de markt te brengen van hoeveelheden aardgas. Deze vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid heet Carbon Takeback Obligation (CTBO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

 • Hy3 – Large-scale Hydrogen Production from Offshore Wind to Decarbonise the Dutch and German Industry

  Engelstalig appreciatie van de Hy3 studie. In deze studie is de haalbaarheid van een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse waardeketen voor groene waterstof onderzocht. Hy3 – Large-scale Hydrogen Production from Offshore Wind to Decarbonise the Dutch and German Industry (PDF | 148 pagina's | 6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de tariefopbouw bij waarborginstellingen

  Dit rapport gaat in op de relatie tussen kosten en tarieven bij de waarborginstellingen. Waarborginstellingen zijn keuringsinstanties voor het gehalte edelmetaal in bepaalde voorwerpen, zoals sieraden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risk of carbon leakage in Dutch non-ETS sectors

  Onderzoek naar het risico dat bedrijven die niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen activiteiten naar het buitenland verplaatsen wanneer ze in Nederland moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The economic impact of low-carbon vehicles in the Netherlands

  Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief over Tussenbalans Groene Groei 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie consultatie voorkomen carbon leakage (koolstoflekkage)

  Kabinetsreactie op de consultatie over het voorkomen van carbon leakage (koolstoflekkage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decarbonising the steam supply of the Dutch paper and board industry

  Bij de productie van papier en karton worden grote hoeveelheden stoom gebruikt om te drogen. Dit Engelstalige rapport van de Verenigde Nederlandse Papier- en Kartonindustrie (VNP), gebaseerd op de deelrapporten van  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO en Luxresearch, heeft als doel een overzicht te geven van mogelijkheden voor decarbonisatie van de stoomvoorziening op de middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurance-rapport review controledossier Versatile Carbon Fibre Reinforced Thermoplastic Platform

  Rapport over werkzaamheden van GRANT THORNTON inzake het subsidieproject Versatile Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic Platform. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Voorzieningszekerheid Gas 2011 Gas Transport Services

  Het doel van dit rapport is om inzicht te verschaffen in hoeverre de voorzieningszekerheid van gas op korte en lange termijn in Nederland is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Analyse van de wettelijke eisen voor en praktische vormgeving van de enkelvoudige storingsreserve. De enkelvoudige storingsreserve houdt in dat ook als er een storing optreedt, de leveringszekerheid van elektriciteit is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on the inclusion of the chemical sector in CBAM

  The aim of this study is to investigate the key issues to consider when including chemicals and plastics under the European Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), focussing on the Netherlands. Study on the inclusion of the chemical sector in CBAM (PDF | 80 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vis netjes? Evaluatie Gedragscode Sportvisserij

  Eindrapport van een onderzoek naar de vraag of de Gedragscode voldoende waarborg vormt voor het welzijn van gevangen vis. Kern van de evaluatie is een telefonische enquête in 2009 onder sportvissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - Technische alternatieven voor CCS in Nederland

  Deze studie probeert vast te stellen welke maatregelen als (kosteneffectief) alternatief voor CCS kunnen worden gezien. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland 2020

  Dit vervolgonderzoek gaat over ontwikkelingen die de overwegingen en conclusies veranderen van het onderzoek uit 2019. Dat onderzoek ging over welke maatregelen als (kosteneffectief) alternatief voor CCS kunnen worden gezien. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie: SEV III vanuit het perspectief van de Omgevingswet

  Eindevaluatie van de Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). SEV III heeft als doel ‘het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit gebaseerd op de verwachte vraag naar elektriciteit’. Deze evaluatie heeft een toekomstgericht karakter: moeten er onder de Omgevingswet ruimtereserveringen voor elektriciteitsvoorzieningen gemaakt worden ? En hoe?  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Security of Supply

  Rapport (Engelstalig) over waarborging van een veilige gaslevering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport adviescommissie: 'Een band scheppen'

  Dit advies beantwoordt de vraag hoe en per wanneer de 3.5 GHz-band in heel Nederland ter beschikking kan worden gesteld voor mobiele communicatie op een wijze die de verzorging van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie (NSV-communicatie) waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsing opslagtarief CO2

  Dit rapport onderzoekt de tarieven voor transport en opslag die bedrijven moeten betalen die gebruik willen maken van de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage, CCS). Het rapport doet dit aan de hand van het Aramis-project. Het rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UPD bij Sandd in goede handen

  De universele postdienst (UPD) vormt een belangrijke publieke voorziening. Het voortbestaan hiervan dient te worden veiliggesteld op een wijze die kwaliteit, een aanvaardbaar serviceniveau en betaalbaarheid alsmede duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek kosteneffectiviteit CCS alternatieven 2021

  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de aantoonbaar kosteneffectieve technische alternatieven voor CCS. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag). Dit is een vervolgonderzoek over ontwikkelingen die de overwegingen en conclusies veranderen van het eerdere onderzoek uit 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technical feasibility study on coexistence of private IMT networks and satellite ground stations in the 3800-4200 MHz band and interference study on radar altimeters in the 4200-4400 MHz band

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om lokale mobiele telecomnetwerken onder te brengen in de 3800-4200 MHz frequentieband. TNO heeft onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is zonder het bestaand gebruik door satellietgrondstations in dezelfde band en het bestaande gebruik door radarhoogtemeters in de daarboven gelegen band te verstoren. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting. Technical feasibility study on coexistence of private IMT networks and satellite ground stations in the 3800-4200 MHz band and interference study on radar altimeters in the 4200-4400 MHz band (PDF | 87 pagina's | 2,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk MKB-indicatorbedrijven in zes sectoren

  Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de regeldruk in 6 sectoren. Het rapport biedt daarbij overkoepelende conclusies en aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: De kapsalon

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf de kapsalon samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: De machinefabrikant

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf de machinefabrikant samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: Het hotel

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf het hotel samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: De vleeswarenproducent

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf de vleeswarenproducent samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: De modewinkel

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf de modewinkel samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-indicatorbedrijf: De aannemer

  In dit deelrapport is de regeldruk voor het MKB-indicatorbedrijf de aannemer samengevat. Een MKB-indicatorbedrijf staat model voor een mkb-onderneming uit een specifiek geselecteerde sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem

  Het aandeel variabele bronnen in het elektriciteitssysteem, zoals wind en zon, neemt sterk toe en dat vraagt om meer flexibiliteit. Dit rapport geeft een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibiliteitsvooruitzichten met bijbehorende knelpunten en risico's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie Van Straalen

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport van commissie Van Straalen. De strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven, onder leiding van Michaël van Straalen, is ingesteld door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting cijferbasis concept Nationaal plan energiesysteem

  Dit document biedt een toelichting bij de grafieken en richtinggevende cijfers uit het hoofddocument en de ambtelijke werkdocumenten van het concept Nationaal plan energiesysteem. Het beschrijft de onderliggende cijfers, de gevolgde aanpak en de gehanteerde bronnen en aannames.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport  'Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0'. Een initiatief van de Coalitie Winkelambacht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage december 2020

  Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020 Voortgangsrapportage december 2020 (PDF | 19 pagina's | 1,4 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het mkb: verkenning van dimensies, indicatoren en beschikbare bronnen

  De economische betekenis van het mkb is duidelijk. Die krijgt een diepere laag als de maatschappelijke betekenis van het mkb wordt meegeteld. Deze studie, actie uit de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan, inventariseert op welke aspecten de maatschappelijke betekenis van het mkb zichtbaar is te maken en met data van onderbouwing is te voorzien: onder andere op de domeinen arbeidsmarkt/scholing, goede doelen, leefbaarheid en duurzaamheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapporage Verminderen Regeldruk 2023

  Minister Adriaansens (EZK) beschrijft de voortgang van het Programma vermindering regeldruk ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage regeldruk bedrijven april 2010 samenvatting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - Stand van zaken 2020

  Overzicht per ministerie van de maatregelen voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Naast een beschrijving van de maatregel geeft dit rapport ook de stand van zaken weer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

  Rapport Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023. Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023 (PDF | 33 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaat- en Energieverkenning 2023 deel 1 - ramingen van broeikasgasemissies op hoofdlijnen

  Rapport Klimaat- en Energieverkenning 2023 deel 1 - ramingen van broeikasgasemissies op hoofdlijnen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terugblik Digitale Agenda

  Overzicht van de doelen en resultaten van de programma’s van de Digitale Agenda van 2011-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen

  Rapport door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen. BuRO ziet veel bezoekers als risicogroep en doet aanbevelingen om infectierisico terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Stand van zaken november 2020 bij departementale actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven (PDF | 62 pagina's | 2.2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op