Zoekresultaten  1-10 van de 992 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • De hackbevoegdheid in het buitenland

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over een rechtsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie in het buitenland. Daarnaast bespreekt het rapport het waarborgen van de kwaliteit van gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het waarborgen van een sterke rechtsstaat en veilig Nederland

  Ambtelijk geformuleerde aandachtspunten die voor Justitie en Veiligheid (JenV) van belang zijn in aanloop naar de verkiezingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2024 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Het werkprogramma gaat over de uitvoering van het toezicht van de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2024. De Inspectie hanteert in haar toezicht 2 strategische speerpunten: de maatschappelijke opgave centraal en de uitvoering in beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Shutting out criticism: how SLAPPS threaten European democracy' door de Coalition Against SLAPPS in Europe (CASE). Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage Nota nav verslag behandeling TK wetsvoorstel herbenoeming 70plus rechters 36 358

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen College voor de Rechten van de Mens

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) Hij gaat daarbij  in op de maatregelen om de continuïteit van het CRM te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VI Justitie en Veiligheid Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begroting en beheerplan Nationale Politie 2024-2028

  Bekijk document gepubliceerd op