Zoekresultaten  1-50 van de 927 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Afschrift Brief bevindingen inspectiebezoek JC Zeist 8 september 2023

  Afschrift de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie van 29 november 2023. Aanleiding van deze brief was een inspectiebezoek op 8 september 2023 aan Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). De brief gaat over de bevindingen en aanbevelingen van de inspecties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023 algemeen en asiel en migratie deel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 december 2023. De vragen gingen over de Verordening voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, de mensenhandelrichtlijn, asiel en migratie, de Schengen-toetreding van Roemenië en Bulgarije en vluchtelingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen. Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij wil nemen en de voorbereidingen die hij treft voor als de druk op de capaciteit in het gevangeniswezen nog verder toeneemt.

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Bosnië Herzegovina Brazilië Jamaica Kosovo Mongolië en Servië

  De bijlage geeft een toelichting per land bij de herbeoordelingen van Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië als veilige landen van herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenwerkproces levenslanggestraften

  Naar aanleiding van een eerder verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad 4 en 5 december 2023

  Het document bevat de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) op 4 en 5 december 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK bijlage GA JBZ Raad 4 5 december 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Steeds de juiste maatvoering weten te vinden

  Het rapport evalueert de aanpak en opzet van DG Oekraïense ontheemden en de Nationale opvang Organisatie tijdens de specifieke crisissituatie en besprekt wat de geleerde lessen zijn naar de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O)

  Het document gaat over het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) en maatregelen om dat te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen 2 bij besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen 1 bij besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

  Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onder Druk

  Rapport van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een verkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De effectiviteit van de Top600 aanpak

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar de Top600-aanpak van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam en de invloed op het terugdringen van over recidive en high impact crimes (HIC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over gebruik van teksten van nieuwsmedia door AI sites zonder bronvermelding

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen. AI staat voor artificiële intelligentie. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz (allen D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Recht van klagen

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport gaat over een vervolgonderzoek naar het verbeteren van de klachtbehandeling door de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderbouwing Nederlands kansspelbeleid

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de onderbouwing van het Nederlands kansspelbeleid in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over onderbouwing Nederlands kansspelbeleid

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de onderbouwing van het Nederlands kansspelbeleid in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Incidentonderzoek Feyenoord - Ajax

  Het Auditteam Voetbal en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de incidenten rond de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax op 5 april 2023. Het doel van dit onderzoek is lessen trekken uit deze incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over huwelijksdwang of achterlating in het buitenland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Leefde in angst, heb 18 jaar niet gelachen'. De Tweede Kamerleden Mutluer en Piri (beiden PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Incidentonderzoek Feyenoord – Ajax Auditteam Voetbal en Veiligheid – Versie 31 oktober 2023

  Rapport van het Auditteam Voetbal en Veiligheid. Het rapport gaat over onderzoek naar aanleiding van de incidenten op 5 april 2023 tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip in Rotterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage 1 Definitief rapport incidentonderzoek Feyenoord Ajax

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak versterking sociale en juridische positie sekswerkers

  Het rapport beschrijft de problemen die sekswerkers belemmeren in het uitvoeren van hun werk en in het dagelijks leven. Het doet dit aan de hand van 5 thema's: Zakelijke dienstverlening, Zorg, Politie, Gemeenten en Communicatie en media. Per thema draagt het oplossingen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Aanpak versterking sociale en juridische positie sekwerkers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief asielopvang

  Staatssecretaris Van der Maat (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de asielopvang. Hij gaat daarbij onder meer in op de stand van zaken van de opvang, de kwaliteit en de kosten. Ook schetst hij enkele belangrijke ontwikkelingen.

 • Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek 41 bis

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime'. Het rapport bevat een vergelijking van de omstandigheden in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught en het Italiaanse gevangenisregime. De Tweede Kamer had het rapport op 27 juni 2023 ontvangen.

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet seksuele misdrijven

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven. Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, D66, PVV, BBB en CDA, ChristenUnie en SGP hadden het verslag opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek fysieke toegang Rijkspas Parket Generaal OM

  Dit deelrapport presenteert de resultaten van het deelonderzoek dat door de ADR is uitgevoerd naar de (fysieke) toegang met de Rijkspas tot het pand van het Parket Generaal Openbaar Ministerie (PaG) aan de Prins Clauslaan 16 in Den Haag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweemeting Almere City FC

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs Almere City FC en PEC Zwolle op 21 april 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20230630 Tweemeting Sparta

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs Sparta en PSV op 6 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek fysieke toegang Rijkspas DVOM OM

  Dit deelrapport presenteert de resultaten van het deelonderzoek dat door de ADR is uitgevoerd naar de (fysieke) toegang met de Rijkspas tot het pand van het Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) aan de Papendorpseweg 65 in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Audit FC Eindhoven

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs FC Eindhoven en FC Emmen op 29 april 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Audit AFC Ajax - tweemeting

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs AFC Ajax en FC Utrecht op 21 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over uitzending over de dood van Sammy Baker

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitzending 'Het laatste kwartier van Sammy' van Argos over de dood van Sammy Baker. De Tweede Kamerleden Mutluer (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2-meting De Graafschap-Telstar

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs De Graafschap en Telstar op 20 april 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweemeting PSV

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs PSV en PEC Zwolle op 21 december 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Incidentevaluatie Willem II en FC Den Bosch

  Evaluatie van incidenten bij de voetbalwedstrijd tussen de clubs Willem II en FC Den Bosch op 7 oktober 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid bij Vitesse

  Verdiepend onderzoek naar de veiligheid in en om het stadion van voetbalclub Vitesse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweemeting FC Volendam-NEC

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs FC Volendam en NEC op 15 september 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweemeting FC Den Bosch

  2-meting door het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) van de voetbalwedstrijd tussen de clubs FC Den Bosch en Go Ahead Eagles op 22 mei 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand Eindrapport

  Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De doorlichting richt zich op de beleidsterreinen rechtspleging en rechtsbijstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag JBZ Raad 19 20 oktober 2023

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ Raad) die plaats vond op 19 en 20 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2022

  Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2022. Het legt verantwoording af over het toezicht door het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA) en kijkt vooruit naar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport) beschrijft de gebeurtenissen voor, tijdens en na de beoogde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet op 19 november 2022 in Staphorst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CvTA Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2022

  Rapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het Rapport Toezicht bekijkt de stand van zaken en de ontwikkelingen van de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en onafhankelijke beheersorganisaties (obo’s) die in 2022 onder het toezicht van het CvTA vielen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Jaarrekening 2022

  Het verslag bevat het financiële verslag van het College van Toezicht Auteursrechten over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op