Zoekresultaten  1-10 van de 926 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Voorstel van wet waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het waarborgen van een sterke rechtsstaat en veilig Nederland

  Ambtelijk geformuleerde aandachtspunten die voor Justitie en Veiligheid (JenV) van belang zijn in aanloop naar de verkiezingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De hackbevoegdheid in het buitenland

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over een rechtsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie in het buitenland. Daarnaast bespreekt het rapport het waarborgen van de kwaliteit van gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen. Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij wil nemen en de voorbereidingen die hij treft voor als de druk op de capaciteit in het gevangeniswezen nog verder toeneemt.