Zoekresultaten  1-10 van de 880 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Procedurele waarborgen asielprocedure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8 9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over asielzoekers veilige landen

  Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Burgemeester: "Zet asielzoekers veilige landen apart"; Ter Apel wil veiligelanders kwijt'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Besluit over regels inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak over het mogelijk maken van asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Ambstbericht Libie Februari 2023

  Ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Libië. Het ambtsbericht gaat over de periode van oktober 2021 tot en met januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de geweldincidenten op HTL Hoogeveen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over geweldincidenten op de handhaving- en toezichtlocatie (htl) Hoogeveen. Dit is een vestiging voor zwaar overlast gevende asielzoekers. De Tweede Kamerleden Koekkoek (Volt) en Sylvana Simons (Bij1) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Nigeria

  Afschrift van de brief namens staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de Afdeling Ambtsberichten van de Directie Sub-Sahara Afrika (DAF) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De brief gaat over aandachtspunten voor het algemeen ambtsbericht over de algemene situatie in Nigeria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid Libie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op