Zoekresultaten  1-10 van de 148 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over meer geld naar gokreclames

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht: 'Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod'. De Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Bikker (ChristenUnie) en Mutluer (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting Beleidsregels nietincidentele artikel 3 loterijen

  Het rapport bevat een doorlichting van de Beleidsregels voor goededoelenloterijen. Het bespreekt de bijdrage van de Beleidsregels aan de doelen van het kansspelbeleid en welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendig loterijstelsel. Ook gaat het in op de vraag of de Beleidsregels bijdragen aan een efficiënt proces van vergunningverlening en effectief toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kansspelen op afstand

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het juridische loterijenstelsel in Nederland: EU-proof?

  Het rapport gaat over onderzoek naar de overeenkomst van de regulering van loterijen in Nederland met het Europees recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy Impact Assessment Wrp

  Deze Privacy Impact Assessment onderzoekt de effecten van de invoering van het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) op de privacy van personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel KOA versie RvS Wet op de kansspelen

  Wetsvoorstel versie Raad van State in verband met wijzigingsvoorstel Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling kansspelen op afstand en ontwerpuitvoeringsregeling kansspelen – versie 12 augustus 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting Wet regulering sekswerk

  De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk. Memorie van Toelichting Wet regulering sekswerk (PDF | 62 pagina's | 637 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wet kansspelen op afstand - versie 8 juli 2020

  Bekijk document gepubliceerd op