Zoekresultaten  1-20 van de 2.102 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief Factsheet arbo-inspecties sociale werkvoorziening 2012

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het Factsheet arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden van minister Donner op Kamervragen over de remmende invloed van arbo-regels op thuiswerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding afschrift brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het afschrift van zijn brief aan de Europese Commissie over het Europese arbo aquis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040

  Staatssecretaris Van Ark meldt de resultaten van 2 onderzoeken naar arbobeleid. Ook beschrijft zij hoe ze wil komen tot een Arbovisie met als tijdshorizon 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 SZW Arbovisie-2040

  Dit rapport gaat over het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Kabinetsreactie op SER-advies

  Kabinetsreactie SER-advies Naar een werkend arbostelsel voor iedereen, arbovisie 2040, deel 1.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Arbovisie 2040 en de reactie van het kabinet op het SER-advies op de door het vorige kabinet uitgebrachte hoofdlijnennota aan.

 • Kamerbrief onderzoek MKB Arbowet

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek gedaan onder 774 ‘Arbo beïnvloeders’ naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en grootbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Arbobalans 2010

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt zowel de Eerste als de Tweede Kamer de Arbobalans 2010. De Arbobalans 2010 biedt een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie op de Arbobalans 2018

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de Arbobalans 2018 en grijpt dit overzicht en de inzichten die het biedt aan om de Kamer te informeren over de belangrijkste uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief signalement ‘Arbozorg in Nederland’

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het signalement ‘Arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW

  Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over een tweetal recente rapporten op het terrein van arbeidsomstandigheden. Het betreft de nieuwe monitor “Arbo in bedrijf 2018” en het kwalitatieve onderzoek “De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief reactie brief G4 over het waarborgen van het bestaansminimum

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de reactie aan de G4 op hun brief van 10 maart 2015 over het waarborgen van het bestaansminimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Arbobalans 2010

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt zowel de Eerste als de Tweede Kamer de Arbobalans 2010. De Arbobalans 2010 biedt een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de Arbobalans 2009 met een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Arbovisie 2040

  Minister Koolmees deelt de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Arbobalans 2020

  Minister Koolmees deelt de resultaten van de Arbobalans 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Position Paper EU Arboregelgeving

  Minister Asscher (SZW) reageert in deze brief op de door de Tweede Kamer commissie vastgesteld ‘Position paper inzake EU-Arbowetgeving’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de arbeidsomstandigheden van arboartsen

  Antwoorden van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden J.L.Spekman (PvdA) en R. Vermeij (PvdA) over de arbeidsomstandigheden van arboartsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen

  Staatssecretaris Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op