Zoekresultaten  1-10 van de 234 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Bijlage 1 SZW Arbovisie-2040

  Dit rapport gaat over het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Kabinetsreactie op SER-advies

  Kabinetsreactie SER-advies Naar een werkend arbostelsel voor iedereen, arbovisie 2040, deel 1.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Arbovisie 2040 en de reactie van het kabinet op het SER-advies op de door het vorige kabinet uitgebrachte hoofdlijnennota aan.

 • Uitstelbrief Kamervragen 'Arbodiensten slaan alarm burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt’

  Minister Van Gennip (SZW) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen over het artikel ‘Arbodiensten slaan alarm burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt’, niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek om een kabinetsreactie op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. De minister zal rond de zomer de visie van het kabinet op de arbeidsomstandigheden in de Arbovisie 2040 neerleggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting onderzoeken Panteia, RIVM en TNO naar de overgang en werk

  RIVM en TNO hebben in 2022 onderzoek verricht naar de prevalentie en aard van overgangsklachten onder werkende vrouwen, de impact hiervan op hun werk en de bespreekbaarheid op het werk. Panteia heeft de effecten onderzocht van workshops over overgang en werk bij drie departementen in het kader van het Rijksbrede programma InOvergang, gericht op voorlichting aan medewerkers, leidinggevenden en arboprofessionals bij het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van gezond werk - Het voorkómen van de ongezonde kanten van arbeid

  Dit rapport geeft een beeld van de gevolgen van ongezonde arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 3e voortgangsbrief Meerjarenprogramma RI&E

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma RI&E, voor een betere naleving en kwaliteit van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij kleine bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  Rapport over de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden in het proces van de claimbeoordeling.

  Bekijk document gepubliceerd op