Zoekresultaten  1-50 van de 825 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 1 april 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieplan waarborgenkader

  Beschrijving van een basisuitwerking van een kwaliteitssysteem en daarbij horend waarborgenkader algoritmegebruik wat op de context van de Douane is toegesneden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgenkader Douane

  Waarborgenkader om de kwaliteit van algoritmen te verhogen en de mogelijke risico’s tijdens de inzet ervan in het logistieke goederenproces te mitigeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kader met waarborgen voor selectieinstrumenten

  Waarborgenkader voor selectie-instrumenten om te bepalen welke aanvragen of wijzigingen in lopende toeslag aanvragen in aanmerking komen voor een nadere beoordeling door een medewerker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Waarborgenkader voor selectie-instrumenten Belastingdienst

  Beleidskader Waarborgenkader voor selectie-instrumenten Belastingdienst (PDF | 30 pagina's | 413 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst (PDF | 5 pagina's | 249 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

  Onderzoek over het waarborgenkader van de selectieprocessen en selectie-instrumenten van de Belastingdienst Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst (PDF | 5 pagina's | 249 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsluiting onderzoek security waarborgen Target 2 Consolidatie

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het project 'DSTA - Target 2 consolidatie'. Het Agentschap van Financiën heeft ter voorbereiding op veranderingen in het internationale betalingsverkeer deze consolidatie uitgevoerd. De resultaten van de audit worden hierbij gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomst analyses Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD)

  Toelichting op de uitkomst van de analyses van de grondslagen voor verschillende soorten gegevensverwerkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Memorie van antwoord bij wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer

  Een overzicht van sectoren die problemen ervaren, de mogelijke oorzaken hiervan en welke stappen worden ondernomen om toegang tot het betalingsverkeer te waarborgen voor de specifieke sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) 21 tot en met 23 juni 2023. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van de trustsector

  Dit rapport onderzoekt de vraag of bij trustdienstverlening de integriteit voldoende is te waarborgen. De toekomst van de trustsector (PDF | 131 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van juni 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechtsbescherming in de WIB

  Onderzoek naar de vraag of de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2020, voldoende is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Follow-up ESRB-aanbeveling kapitaalgebaseerde maatregel voor veerkracht bankensector

  Follow-up op de aanbeveling van de European Systemic Risk Board (ESRB) over het activeren van een kapitaalgebaseerde maatregel om de veerkracht van de bankensector te waarborgen. Dit document is in het Engels. Follow-up to the Recommendation ESRB/2019/7 on medium term vulnerabilities in the residential real estate sector in the Netherlands, Recommendation C (PDF | 8 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhavingsstrategie 2023 Dienst Toeslagen

  Handhavingsstrategie van Dienst Toeslagen is gebaseerd op de missie, visie en het jaarplan van de Dienst, de burgerbeloften van de directie Toeslagen, de relevante wet- en regelgeving en de vereiste waarborgen en maatschappelijke verwachtingen. De strategie is een aanvulling op de invorderings- en interactiestrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets CBAM-taken Douane

  De Douane heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van de taken die de Douane krijgt op basis van de Europese Verordening voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Toelichting op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Raad van State reageert op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag plenaire vergadering FATF februari 2023

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van februari 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. Verslag plenaire vergadering FATF februari 2023 (PDF | 4 pagina's | 231 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 3 pagina's | 206 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 99 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. verslag over wijziging Belastingregeling Nederland - Curaçao 2023

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024

  Factsheetbundel van het pakket Belastingplan 2024 met vijftien wetsvoorstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IXB Financiën en IXA Nationale Schuld Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoetsen wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen Miljoenennota 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop beleid en uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CW3.1 kaders wetsvoorstel Belastingplan 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State bij ontwerp-Miljoenennota 2024 en Septemberrapportage

  De Afdeling Advisering van de Raad van State brengt in deze rapportage zowel het advies bij de Miljoenennota 2024 als de rapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Miljoenennota 2024

  Bekijk document gepubliceerd op