Zoekresultaten  1-50 van de 832 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Wet minimumbelasting 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, VVD en CDA hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgenkader Douane

  Waarborgenkader om de kwaliteit van algoritmen te verhogen en de mogelijke risico’s tijdens de inzet ervan in het logistieke goederenproces te mitigeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieplan waarborgenkader

  Beschrijving van een basisuitwerking van een kwaliteitssysteem en daarbij horend waarborgenkader algoritmegebruik wat op de context van de Douane is toegesneden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kader met waarborgen voor selectieinstrumenten

  Waarborgenkader voor selectie-instrumenten om te bepalen welke aanvragen of wijzigingen in lopende toeslag aanvragen in aanmerking komen voor een nadere beoordeling door een medewerker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Waarborgenkader voor selectie-instrumenten Belastingdienst

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

  Onderzoek over het waarborgenkader van de selectieprocessen en selectie-instrumenten van de Belastingdienst Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsluiting onderzoek security waarborgen Target 2 Consolidatie

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het project 'DSTA - Target 2 consolidatie'. Het Agentschap van Financiën heeft ter voorbereiding op veranderingen in het internationale betalingsverkeer deze consolidatie uitgevoerd. De resultaten van de audit worden hierbij gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomst analyses Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD)

  Toelichting op de uitkomst van de analyses van de grondslagen voor verschillende soorten gegevensverwerkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet minimumbelasting 2024

  Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Wet minimumbelasting 2024).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer

  Een overzicht van sectoren die problemen ervaren, de mogelijke oorzaken hiervan en welke stappen worden ondernomen om toegang tot het betalingsverkeer te waarborgen voor de specifieke sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Memorie van antwoord bij wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechtsbescherming in de WIB

  Onderzoek naar de vraag of de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2020, voldoende is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) 21 tot en met 23 juni 2023. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van juni 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets CBAM-taken Douane

  De Douane heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van de taken die de Douane krijgt op basis van de Europese Verordening voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhavingsstrategie 2023 Dienst Toeslagen

  Handhavingsstrategie van Dienst Toeslagen is gebaseerd op de missie, visie en het jaarplan van de Dienst, de burgerbeloften van de directie Toeslagen, de relevante wet- en regelgeving en de vereiste waarborgen en maatschappelijke verwachtingen. De strategie is een aanvulling op de invorderings- en interactiestrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag plenaire vergadering FATF februari 2023

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van februari 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Toelichting op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Raad van State reageert op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over BNC-Fiche ESG-ratingbureaus

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden aan op vragen over een Fiche (document) van de interdepartementale Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het Fiche gaat over een door de Europese Commissie (EC) voorgestelde verordening met betrekking tot ESG-ratingbureaus. De vragen zijn gesteld door de fractie van D66 in de vaste commissie voor Financiën in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit). De Eerste Kamerfracties van BBB en VVD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Belastingplan 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, PvdA-GroenLinks, VVD, D66, CDA, Volt en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 12 juli 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatie- en mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane - Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Organisatie- en mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021, geldend van 1 januari 2021 tot en met heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Eurogroep en Ecofinraad 7-8 december 2023

  Minister Kaag (Financiën) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan bij de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 7 en 8 december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 16 oktober 2023 tot wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking persoonsgegevens (Wet cameratoezicht douane)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst)) informeert de Tweede Kamer over de gewijzigde regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden ter goedkeuring.

 • Antwoorden op Kamervragen over herziening fraudebestrijdingsstrategie

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de herziening fraudebestrijdingsstrategie. De Tweede Kamerleden van de GroenLinks-fractie en de PvdA-fractie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief update comptabele onrechtmatigheid ekv

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de analyse van de mogelijkheden om de comptabele onrechtmatigheid op de uitvoering van de exportkredietverzekering (ekv) op te heffen.

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Herziening benchmarkverordening

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6 UvA-Onderzoeksrapport Intermediair model - Onderzoek naar de invoering van het intermediairmodel in de accountancysector - 22 September 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Najaarsnota 2023

  De Najaarsnota geeft de laatste stand van zaken van de uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar 2023. Het gaat hierbij om de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 2023 na de Miljoenennota 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Eerste-en Tweede Kamer het rapport van de evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) aan. De CW regelt de kaders voor het beheer, de controle en de verantwoording van de rijksfinanciën.

 • Nota naar aanleiding van het verslag: Wet minimumbelasting 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de Wet minimumbelasting 20244. De Eerste Kamerfracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, de VVD, het CDA, D66 en JA21 hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag: Belastingplan 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het Belastingplan 2024. De Eerste Kamerfracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, de VVD, het CDA, de D66, de PVV, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, JA21, de SGP, Volt en 50PLUS hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Antwoorden op Kamervragen over herziening fraudebestrijdingsstrategie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op