Zoekresultaten  1-10 van de 838 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Wet minimumbelasting 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, VVD en CDA hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Informatieplan Belastingdienst 2024-2028

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Informatieplan Toeslagen 2024-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Informatieplan Douane 2023-2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over departementaal Informatieplan Financiën 2024-2026

  Minister Kaag (Financiën), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over welke ambities het ministerie van Financiën heeft op het gebied van Informatievoorziening.

 • Nieuw vandaag

  Departementaal Meerjarig InformatiePlan Financiën 2024-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieplan waarborgenkader

  Beschrijving van een basisuitwerking van een kwaliteitssysteem en daarbij horend waarborgenkader algoritmegebruik wat op de context van de Douane is toegesneden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgenkader Douane

  Waarborgenkader om de kwaliteit van algoritmen te verhogen en de mogelijke risico’s tijdens de inzet ervan in het logistieke goederenproces te mitigeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kader met waarborgen voor selectieinstrumenten

  Waarborgenkader voor selectie-instrumenten om te bepalen welke aanvragen of wijzigingen in lopende toeslag aanvragen in aanmerking komen voor een nadere beoordeling door een medewerker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon price floor for electricity generation and industry

  Bekijk document gepubliceerd op