Zoekresultaten  1-50 van de 3.140 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Carbon pricing and aviation tax

  Staatsecretaris Snel informeert de Eerste en Tweede Kamer over het feit dat de vliegbelasting op de agenda staat bij de Ecofin op dinsdag 12 februari.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst (PDF | 5 pagina's | 249 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitstaande belastingschuld, onderzoek ADR en het carbontaxmodel

  Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op verzoeken naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden over de uitstaande belastingschuld, een onderzoek van de ADR en het carbontaxmodel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 - Onderzoek ADR Waarborgen Projectcode 1043 (werking)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de heffing van vennootschapsbelasting bij waarborgfondsen

  Staatssecretaris Weekers beantwoordt mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst Kamervragen over de heffing van vennootschapsbelasting bij waarborgfondsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het project van de OESO over internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over het Carbontax-model

  Staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat sturen de Tweede Kamer een brief over het Carbontax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB controle

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord bij Wetsvoorstel overgangsperiode CBAM

  Memorie van antwoord bij wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ex-ante onderzoek effecten Carbon Border Adjustment Mechanism voor Nederland

  Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt het ex-ante onderzoek naar de effecten op Nederland van een koolstofheffing aan de EU-buitengrens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad bij acties voor waarborgen bereikbaarheid en toegankelijkheid pinautomaten

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het tijdspad omtrent de acties van de Nederlandse banken en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van geldautomaten te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer

  Een overzicht van sectoren die problemen ervaren, de mogelijke oorzaken hiervan en welke stappen worden ondernomen om toegang tot het betalingsverkeer te waarborgen voor de specifieke sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van juni 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechtsbescherming in de WIB

  Onderzoek naar de vraag of de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2020, voldoende is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake Kamervragen over kleine verzekeraars

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede kamer antwoorden op Kamervragen over onderlinge waarborgmaatschappijen en de proportionaliteit van het toezicht op deze verzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat omtrent de aandelenaankoop van Air France–KLM

  Minister Hoekstra beantwoordt, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat over de waarborging van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France–KLM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Tweede kamer mbt BNC-fiche drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een uitstelbrief voor drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie; een EU-classificatiesysteem, verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers en low-carbon benchmarks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief AO Fintech 17 maart

  Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen uit het algemeen overleg van 17 maart jl. De vragen gaan over de aanpak en afhandeling van cybercrime, het waarborgen van de privacy en het herkenbaarder maken van betaal-afschrijvingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Follow-up ESRB-aanbeveling kapitaalgebaseerde maatregel voor veerkracht bankensector

  Follow-up op de aanbeveling van de European Systemic Risk Board (ESRB) over het activeren van een kapitaalgebaseerde maatregel om de veerkracht van de bankensector te waarborgen. Dit document is in het Engels. Follow-up to the Recommendation ESRB/2019/7 on medium term vulnerabilities in the residential real estate sector in the Netherlands, Recommendation C (PDF | 8 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingswet financiële markten 2014

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2014. Hierin wordt de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners wettelijk vastgelegd. Hiermee wordt gewaarborgd dat instellingen in het belang van de klant handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bilaterale leningen aan het IMF

  Minister De Jager (FIN) stuurt de Tweede Kamer nadere informatie over de bilaterale leningen van de eurozone aan het IMF. De eurozone heeft 150 miljard euro toegezegd, waarvan Nederland 13,61 miljard euro. De minister geeft aan het zeer belangrijk te vinden dat de eurozone initiatief neemt bij het waarborgen van de financiële stabiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen financiële fragmentatie Europa

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat in reactie op vragen over fragmentatie van het Europese bankenlandschap aan de Tweede Kamer weten het belang te onderschrijven van het waarborgen van een gepast evenwicht tussen het vrije verkeer van kapitaal en het adequaat kunnen adresseren van de risico’s die met deze overdrachten gepaard kunnen gaan. Dit is ook een van de doelstellingen van de bankenunie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief FinTech-ontwikkelingen

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de technologische innovaties die de financiële sector zullen beïnvloeden. Het gaat over de kansen en de risico’s die FinTech-ontwikkelingen met zich meebrengen. Ook worden drie belangrijke (beleids)sporen beschreven: het wegnemen van mogelijke knelpunten, het waarborgen van de veiligheid van de financiële sector en het aangrijpen van nieuwe kansen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel over de afwikkeling van banken

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de afwikkeling van banken. Dit wetsvoorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om tijdig genoeg in een falende instelling te kunnen ingrijpen of deze zonodig op een ordentelijke wijze af te kunnen wikkelen om zo de continuïteit van de kritieke financiële en economische functies van de instelling te waarborgen en tegelijkertijd de gevolgen van het falen van een instelling voor de economie en het financiële systeem tot een minimum te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de aanpak van flitshandel

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat er voor handelsplatformen voorwaarden gelden die een gelijk speelveld wat betreft de handel in financiële instrumenten waarborgen. De toezichthouder AFM ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd. De afgelopen jaren is veelvuldig en uitgebreid onderzoek gedaan naar High Frequency Traders. Deze onderzoeken hebben hun weerslag gehad in regelgeving, in het bijzonder MiFID-II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen coco’s

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, de antwoorden op Kamervragen over de contingent convertibles (coco’s). De minister schrijft dat het kabinet ervoor heeft gekozen de bestaande situatie van de fiscale aftrekbaarheid voor banken en verzekeraars te continueren. Hiermee wordt het gelijke speelveld ten opzichte van die bedrijven andere landen gewaarborgd. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is gekeken naar de mogelijke staatssteunrisico’s. Het kabinet heeft uiteindelijk geoordeeld dat de maatregel niet is aan te merken als staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Toelichting op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over projectcode 1043

  Staatssecretaris Vijlbrief informeert de Tweede Kamer over de aangescherpte waarborgen en het stapsgewijs heropstarten van analyse aan de poort (projectcode 1043) bij de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Raad van State reageert op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. verslag over wijziging Belastingregeling Nederland - Curaçao 2023

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag plenaire vergadering FATF februari 2023

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van februari 2023. De FATF is een internationaal orgaan met als doel het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. Verslag plenaire vergadering FATF februari 2023 (PDF | 4 pagina's | 231 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 3 pagina's | 206 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 99 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de onteigening van SNS Reaal

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de nationalisatie van SNS Reaal. De minister heeft in overeenstemming met de minister-president en in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS Reaal genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is veilig en de dienstverlening van SNS REAAL is gewaarborgd. Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijke vragen cocos

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, de antwoorden op Kamervragen over de contingent convertibles (coco’s). De minister schrijft dat het kabinet ervoor heeft gekozen de bestaande situatie van de fiscale aftrekbaarheid voor banken en verzekeraars te continueren. Hiermee wordt het gelijke speelveld ten opzichte van die bedrijven andere landen gewaarborgd. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is gekeken naar de mogelijke staatssteunrisico’s. Het kabinet heeft uiteindelijk geoordeeld dat de maatregel niet is aan te merken als staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bonussen Robeco

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten dat DNB bij de bonussen van Robeco een eenmalige ontheffing heeft verleend aan Robeco van artikel 13 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Volgens DNB zijn dergelijke bonussen internationaal gebruikelijk, ook voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren. DNB wijst tevens op de prudente bedrijfsvoering gedurende het verkoopproces en het waarborgen van continuïteit. DNB heeft voorwaarden gesteld met betrekking tot de uitkering van de bonussen. De minister laat weten niet overtuigd te zijn van de noodzaak van dergelijke excessieve gegarandeerde bonussen om sleutelpersoneel te behouden. Na de zomer komt hij met een wetsvoorstel beloningsbeleid, waar een bonusplafond van 20% deel van uit zal maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop beleid en uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

  Bekijk document gepubliceerd op