Zoekresultaten  1-10 van de 594 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Herhaalmeting Evaluatie Steunpunten Belastingdienst 2023 (najaar 2023)

  Steunpunten zijn fysieke balies van de Belastingdienst waar burgers terecht kunnen voor persoonlijke dienstverlening. In 2022 is de 1e effectmeting uitgevoerd om de beleving van bezoekers en medewerkers van de steunpunten in kaart te brengen. Ook is vastgelegd dat het onderzoek na ongeveer een jaar herhaald diende te worden om ontwikkelingen in de tijd in kaart te brengen. Dit rapport bevat de resultaten van de herhaalmeting. Het doel was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de steunpunten vanuit het burger- en medewerkersperspectief, en in de ontwikkeling van de beleving van burgers en medewerkers ten opzichte van 2022.

 • Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel

  Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema's van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitkomsten inventarisatie koopkrachtmaatregelen na 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

  Dit rapport onderzoekt welke impact op innovatieve, circulaire bedrijvigheid kan worden verwacht als in Nederland fossiele subsidies worden afgebouwd. Dit rapport is een bijlage bij het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 8 Eindrapport toekomst toeslagenstelsel

  Het rapport bevat beleidsopties om het toeslagenstelsel af te schaffen of fundamenteel te herzien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel

  Het toeslagenstelsel omvat vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Voor het uitwerken van de alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel is een geactualiseerde beschrijving van de vier toeslagen relevant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - 3e Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële Sector 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 december 2023. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige beoordeling 1ste RRF betaalverzoek Finland

  Voorlopige beoordeling van betaalverzoek in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) die de Europese Commissie publiceert ter bespreking in het Economisch en Financieel Comité (EFC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2b - Rapport kwalitatief onderzoek bij Invoeringstoets Thuiswerkkosten

  Bekijk document gepubliceerd op