Zoekresultaten  1-10 van de 1.177 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Codarts: Waarborgen voor het eindniveau bij een kunstvakinstelling

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Codarts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  Evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De Wet BIO heeft als doel de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in WEB en WHW

  Rapport over het bevoegd gezag in het mbo en ho. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij Hogeschool Inholland

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau bij Hogeschool Inholland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar graadverlening aan studenten van de Qatarese vestiging van NHL Stenden Hogeschool

  Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de waarborgen voor het eindniveau van de Nederlandse getuigschriften die zijn uitgereikt door Hogeschool NHL Stenden aan studenten die een deel van de opleiding hebben gevolgd aan de Qatarese vestiging van de hogeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Quick scan PVS Architectuur

  Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) zal in de loop van 2017 zijn afgerond. Om die reden heeft OCW de ADR gevraagd om een quickscan uit te voeren ten aanzien van de waarborgen van de programma architectuur van PVS. De bevindingen van de ADR zijn te lezen in het rapport, inclusief de managementreactie van DUO op het rapport

  Bekijk document gepubliceerd op