Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van , nr. WJZ/221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2012

  Regeling van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) van 24 september 2011 nr. VO/FBI-2011/330515, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2011 en vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Experimenten Prestatiebeloning Onderwijs

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2011, nr. DL/345940 houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor het experimenteren met enkele varianten van prestatiebeloning in de schoolorganisatie en voor het meten van de effecten van deze prestatiebeloning op de verbetering van de onderwijskwaliteit (Regeling Experimenten Prestatiebeloning Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012

  Beleidsregel van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de uitoefening van een aantal ministeriële bevoegdheden op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de doelmatigheid in het hoger onderwijs (Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

  De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geeft een overzicht van regels die we gaan afschaffen, verbeteren of vereenvoudigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Ontwerpregeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2017-2020 (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020

  In deze regeling worden voorschriften vastgesteld voor de verstrekking van de culturele instellingssubsidies in de periode 2017-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling leerresultaten vo 2016

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende vernieuwde voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 23a1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Regeling leerresultaten vo 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling beleggen, lenen en derivaten

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.

  Bekijk document gepubliceerd op