Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2012

  Regeling van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) van 24 september 2011 nr. VO/FBI-2011/330515, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2011 en vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van , nr. WJZ/221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Experimenten Prestatiebeloning Onderwijs

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2011, nr. DL/345940 houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor het experimenteren met enkele varianten van prestatiebeloning in de schoolorganisatie en voor het meten van de effecten van deze prestatiebeloning op de verbetering van de onderwijskwaliteit (Regeling Experimenten Prestatiebeloning Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020

  In deze regeling worden voorschriften vastgesteld voor de verstrekking van de culturele instellingssubsidies in de periode 2017-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Ontwerpregeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2017-2020 (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

  Regeling van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 28 april 2020, nr. VO-23989475, houdende regels voor de verstrekking van incidentele middelen voor leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. 1239490, inhoudende een regeling voor nadere aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, en beleidsregels als bedoeld in de artikelen 6.2, achtste lid, 7.8a, eerste en tweede lid en 7.17, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op