Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs

  Deze handreiking dient ter ondersteuning van de instellingen hoger onderwijs bij de flexibilisering van deeltijdse en/of duale opleidingen hoger onderwijs. Het geeft een toelichting op de elementen van flexibilisering die centraal staan in de pilots flexibilisering hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad Afstoot Monumenten

  Deze leidraad beschrijft het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader BVE 2012

  Met het Toezichtkader BVE 2012 zet de Inspectie van het Onderwijs een nieuwe aanpak voor de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van OCW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Standard Evaluation Protocol 2015-2021

  Dit Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en de methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten en in de NWO- en KNAW-instituten wordt verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Emancipatie-effectrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overdrachtsdossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Het overdrachtsdossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij het ministerie. Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskaders accreditatie Hoger onderwijs NVAO

  De beslisregels waarmee de NVAO een opleiding in het hoger onderwijs beoordeelt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

  Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde MBO en HO instellingen die publiek-private activiteiten (willen) ontplooien om invulling te geven aan uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

  Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde MBO en HO instellingen die publiek-private activiteiten (willen) ontplooien om invulling te geven aan uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.

  Bekijk document gepubliceerd op