Zoekresultaten  3791-3800 van de 3.836 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Ontwerp Besluit register onderwijsdeelnemers

  Besluit voor nadere regels voor de gegevens in het register onderwijsdeelnemers en over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019

  Eindrapport van de commissie Monitoring over de aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van grote bedrijven. De commissie concludeert dat het hanteren van streefcijfers te vrijblijvend is en een quotum zou moeten worden ingesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs

  Eindrapportage van de pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit, een beschrijving van het onderwijsaanbod op scholen

  Resultaten van een onderzoek naar het onderwijsaanbod rond seksuele diversiteit. De Inspectie van het onderwijs heeft dit onderzoek uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4

  Rapport over de balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over Islamitische lesmethode en persvragen - Deel 3.pdf

  Besluit op Wob-verzoek over de lesmethode 'Help! Ik word volwassen' en de contacten met Nieuwsuur daarover. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs

  Wetsvoorstel voor de wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 (sterk beroepsonderwijs). Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in Beeld 2012

  In deze publicatie vindt u informatie over de kwaliteit en prestaties van onze onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels. De publicatie is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaardigheids ontwikkelingen volgens PISA en examens

  Bekijk document gepubliceerd op