Zoekresultaten  1-10 van de 4.029 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Voortgangsrapportage over persvrijheid en persveiligheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) schetsen een beeld van de staat van de persvrijheid en persveiligheid in Nederland aan de hand van recent uitgebrachte rapporten. Verder geven we de stand van zaken van de maatregelen die in juni 2022 zijn aangekondigd en een toelichting bij enkele relevante ontwikkelingen in het lopende beleid die aan de persvrijheid en persveiligheid raken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek diversiteit en inclusie in de AV-sector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over afschrift van de adviesaanvraag over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 maart 2023. Deze ging over het afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Toolbox voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren 2019-2022 Eindrapport

  Het rapport evalueert de uitvoering, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de Subsidieregeling Praktijkleren over de periode 2019-2022  Het bevat aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Subsidieregeling praktijkleren in Europees en Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor kwaliteitsverbetering en zelfregulering bij informele onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigers. Hij bespreekt daarbij de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen. Ook gaat hij in op de resultaten van een verkenning over toezicht op informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen over Europees voorstel voor een verordening voo mediavrijheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het Europees voorstel voor een verordening voor mediavrijheid. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op