Zoekresultaten  1-10 van de 3.839 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Reactie op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting: wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen?

  Dit onderzoek naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijshuisvesting heeft als doel meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en onderwijsadaptiviteit op basis van een representatieve steekproef onder schoolgebouwen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over dreigende sluiting voor groen vmbo in Noord-Brabant

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van dhet bericht dat sluiting dreigt voor een school voor groen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Noord-Brabant wegens nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. De Tweede Kamerleden Kwint, Alkaya (beiden SP) en Van der Plas (BBB) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de petitie 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar' en het bericht 'Ouders en medewerkers Andelse school Prinsentuin in actie tegenschrappen schoolbussen'. Het gaat om de bereikbaarheid van groene scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024

  Werkprogramma van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het werkprogramma gaat over het toezicht op informatiehuishouding en digitalisering en de omgang met het erfgoed in 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageren op de uitkomsten van de evaluatie van de ministeriële regeling bij de Wet normering topinkomens (WNT). De Tweede Kamer had het onderzoeksrapport in december 2020 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne - handreiking-onderwijs-oekraine-versie-5.pdf

  De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne biedt schoolleiders, besturen en gemeenten handvatten en kaders bij invulling van onderwijs, inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde en seksegerelateerde indicatoren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van de kansengelijkheid

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport onderzoekt de onderbouwing van selectieprocedures in het hoger onderwijs en in hoeverre de onderbouwing zich richt op het bevorderen van kansengelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op