Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Advies van de Onderwijsraad over een ononderbroken schoolloopbaan in relatie tot onderwijsondersteuning, jeugdhulp en de Wet passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Adviesrapport Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan van de Onderwijsraad over de samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Herstel en Perspectief voor de Jeugd

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de aanpak voor herstel en perspectief voor de jeugd. Met deze aanpak wil het kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren op korte termijn zoveel mogelijk wegnemen of verzachten en de uitgangspositie van jongeren in de samenleving op langere termijn versterken. De nadruk ligt op de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad op 16 en 17 mei 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Onderwijs-Jeugdzorg

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de bekostiging van medische zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de invulling en bekostiging van medische zorg voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over financiële middelen Acato

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief over de financiële middelen voor zorg en onderwijs bij Acato.

  Bekijk document gepubliceerd op