Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de UvA

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Tweede Kamerleden Beertema (PVV), Pouw-Verweij (JA21) en Bisschop (SGP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so informele Raad voor OJCS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs -Jeugd- Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) op 18 en 19 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg (so).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute

  Het rapport bevat het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse student voelt zich onveilig'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over OCW-agenda tegen discriminatie en racisme

  Minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) geven antwoord op vragen over de agenda tegen discriminatie en racisme. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de bewindspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen  over onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Tweede Kamerleden Kwint en Leijten (SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen EK LHBTIQ strategie 2020-2025

  Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer GP naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie met de titel 'Een Unie van Gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025'. Over internationale bescherming van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de situatie van staatloze Roma in Nederland

  Mede namens de minister voor Immigratie en Asiel de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Schouw (D66) over de situatie van staatloze Roma in Nederland. Deze vragen werden ingezonden op 19 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

  Antwoorden van minister Kamp (SZW), mede namens minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW), op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren. Tevens de antwoorden op vragen van de Kamerleden Van der Ham en Koser Kaya (beide D66) over ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van indicatoren afkomst en sekse

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 25 januari 2023. Deze ging over de uitvoering van het onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van indicatoren van afkomst en sekse. De de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op