Zoekresultaten  1-11 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Veiligheid op gezinslocaties in beeld

  Rapport over de ontwikkeling, de veiligheid en de toegang tot onderwijs van kinderen en jongeren op de 5 gezinslocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het rapport is van de Inspectie van het Onderwijs. Veiligheid op gezinslocaties in beeld (PDF | 28 pagina's | 338 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen EK LHBTIQ strategie 2020-2025

  Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer GP naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie met de titel 'Een Unie van Gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025'. Over internationale bescherming van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over bericht dat grote steden extra hulp onderwijs aan asielkinderen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de situatie van staatloze Roma in Nederland

  Mede namens de minister voor Immigratie en Asiel de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Schouw (D66) over de situatie van staatloze Roma in Nederland. Deze vragen werden ingezonden op 19 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat honderden verdwijnstudenten uit het buitenland misbruik maken van studentenvisa

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat hogescholen aanwijzingen hebben van misbruik van studentenvisa. Zij willen een strengere toelating van buitenlandse studenten. De Tweede Kamerleden Pouw-Verweij en Eerdmans (beiden JA21) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

  Antwoorden van minister Kamp (SZW), mede namens minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW), op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren. Tevens de antwoorden op vragen van de Kamerleden Van der Ham en Koser Kaya (beide D66) over ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute

  Het rapport bevat het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute (PDF | 89 pagina's | 760 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwijs aan asielzoekers

  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

  In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is met de VNG afgesproken dat gemeenten ondersteund worden bij vragen over de opvang van asielzoekerspeuters (met en zonder status). Dit is onderdeel van de reguliere ondersteuning aan gemeenten voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Om aan te sluiten bij de vragen van de gemeenten, is een peiling uitgevoerd over of gemeenten de opvang voor asielzoekerspeuters nu aanbieden en hoe ze dit doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 3, 2013/2014

  Een evaluatie van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van basisscholen met een of twee nieuwkomersklassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vast zomerprogramma voor azc-kinderen

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een zomerprogramma voor kinderen op basisscholen van asielzoekerscentra (azc's).

  Bekijk document gepubliceerd op