Zoekresultaten  1-10 van de 320 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Integratieverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so informele Raad voor OJCS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs -Jeugd- Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) op 18 en 19 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg (so).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute

  Het rapport bevat het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute (PDF | 89 pagina's | 760 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021

  Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021 (PDF | 30 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

  Antwoorden van minister Kamp (SZW), mede namens minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW), op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren. Tevens de antwoorden op vragen van de Kamerleden Van der Ham en Koser Kaya (beide D66) over ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over de Werkagenda en het Stagepact mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 februari 2023. Deze ging over de Werkagenda en Stagepact mbo (middelbaar beroepsonderwijs). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwijs aan asielzoekers

  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken ROC TOP

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het haalbaarheidsonderzoek van ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) over de mogelijkheid tot verregaande samenwerking en zijn betrokkenheid daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op