Zoekresultaten  1-10 van de 159 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Terrorismeverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Waarde van wetenschap_Observeren Weten en Meten

  Rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport geeft advies over de waarde van wetenschap en de ontwikkeling van een instrumentarium voor toekomstige investeringen in de wetenschap. Daarnaast gaat het in op de effecten van investeringen in wetenschap. Waarde van wetenschap Observeren Weten en Meten (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module (PDF | 20 pagina's | 392 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij plan Delta Climate Center

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij plan Delta Climate Center (PDF | 2 pagina's | 276 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap (PDF | 6 pagina's | 329 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetenschap, technologie en innovatie voor de samenleving

  Werkprogramma van het Rathenau Instituut voor de periode 2023-2024. Het werkprogramma onderzoekt de bijdrage die wetenschap, technologie en innovatie kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven. Het richt zich op digitalisering, klimaat en gezondheid. Wetenschap, technologie en innovatie voor de samenleving (PDF | 21 pagina's | 713 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center

  Het plan beschrijft de missie en doeleinden van het Delta Climate Center (DCC). Het DCC is een toekomstig centrum in Vlissingen voor kennis over de Zeeuwse delta. Dit in verband met de maatschappelijke opgaven rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center (PDF | 42 pagina's | 706 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op