Zoekresultaten  1-10 van de 310 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Mediaverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 investeringsverplichting

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008. Het wetsvoorstel gaat over het invoeren van een investeringsverplichting voor Nederlands cultureel audiovisueel producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving 2022/548/NL Voorstel van wet tot invoering van een investeringsverplichting voor aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag

  De kennisgeving bevat de reactie van de Europese Commissie op het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008. Het wetsvoorstel gaat over het invoeren van een investeringsverplichting voor Nederlands cultureel audiovisueel producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kadernotitie Adviescollege Publieke Omroep

  Kadernotitie van het Adviescollege Publieke Omroep. De notitie gaat over een afgewogen en wetenschappelijk onderbouwd voorstel voor toelatingscriteria en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep. Met daarbij aandacht voor de belangen van eigentijdsheid, kwaliteit, pluriformiteit enmaatschappelijk draagvlak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Terugblik Beleidsdoorlichting artikel 15 Media 2014-2020

  Het rapport bevat deel 1 van de beleidsdoorlichting 2022 van artikel 15 Media van Hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting. Deel 1 gaat over de terugblik op het gevoerde mediabeleid in de periode 2014 tot en met 2020. Terugblik Beleidsdoorlichting artikel 15 Media 2014-2020 Eindrapport (PDF | 81 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van het televisieprogramma De Wereld Draait Door

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen'. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de voornemens uit het coalitieakkoord voor de lokale publieke omroepen. Zij stuurt een overzicht van de doelen en doelstellingen mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begroting 2023 NPO

  Het rapport gaat over de budgetaanvraag van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO binnen het Concessiebeleidsplan 2022-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op