Zoekresultaten  1-10 van de 70 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Strafrechtverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Elkaars wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren (Rapport)

  Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reflectie op Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld  

  Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld stuurt de Tweede Kamer haar reflectie op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede meting van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag (PHGSG). De PHGSG is voor het eerst uitgevoerd in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over studentgegevens in de cloud

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat studentgegevens ondanks kritiek massaal in de cloud zijn gezet. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over rapport over opvattingen over seksuele en genderdiversiteit

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022'. Het Tweede Kamerlid Van der Laan (D66) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emancipatienota 2022-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Emancipatienota 'Emancipatie: een opdracht voor ons allen' van het kabinet voor de periode 2022-2025. In de nota geeft het kabinet aan wat het doet voor de emancipatie van vrouwen en lhbtiq+ personen. Bij de nota is een overzicht meegestuurd met concrete maatregelen om emancipatie verder te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen bij Emancipatienota

  Bijlage bij de Emancipatienota 2022-2025. De bijlage bevat de maatregelen voor vrouwenemancipatie en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender-, intersekse personen en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen (LHBTIQ's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over studentgegevens in de Amerikaanse cloud

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het artikel 'Studentgegevens ondanks kritiek massaal in de Amerikaanse cloud gezet'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de inbreuk op de privacy van Nederlandse studenten door Amerikaanse techbedrijven

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'Driekwart Nederlandse studentendata opgeslagen bij Amerikaanse techbedrijven'. Het Tweede Kamerlid Ephraim (Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op