Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

  Advies van het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over welke ruimte de Grondwet biedt voor versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool in krimpgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvisie Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte

  In Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opbrengst project Sleutelexperimenten

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over scholen in krimpregios. De minister schrijft hoe zij scholen in krimpregio’s ruimte wil bieden om ‘sleutelexperimenten te starten om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op