Zoekresultaten  1-10 van de 340 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Thema: Mediaverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De brief is een vervolg op eerdere brieven van 9 november 2022 en van 23 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen over Europees voorstel voor een verordening voo mediavrijheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het Europees voorstel voor een verordening voor mediavrijheid. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022 (PDF | 16 pagina's | 638 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Audiovisuele Media Richtlijn EU

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de Audiovisuele Media Richtlijn (2010) van de Europese Unie (EU). Het gaat om het voorschrift dat audiovisuele commerciële communicatie niet mag 'aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu'. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie NPO en VCR op het amendement Westerveld

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op de reactie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en en de Vereniging van Commerciële Radio (VCR) op het amendement van het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks). Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het amendement ging over kwalitatieve eisen aan het redactiestatuut in verband met de onafhankelijkheid van de journalistiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciaties nieuwe amendementen wetsvoorstel investeringsverplichting

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar reactie (appreciatie) op enkele amendementen vaan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Investeringsverplichting. Het wetsvoorstel gaat over het stimuleren van de productie van Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (films, series en documentaires).

  Bekijk document gepubliceerd op