Zoekresultaten  1-10 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022 (PDF | 16 pagina's | 638 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad op 16 en 17 mei 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar - Openbaar gemaakte documenten 1-43

  Besluit op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over toekomstig sportbeleid

  Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontwikkelingen van sport en bewegen in en rond het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Advies van de Onderwijsraad over een ononderbroken schoolloopbaan in relatie tot onderwijsondersteuning, jeugdhulp en de Wet passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomst herbezinning residentieel onderwijs

  Minister Wiersma ( Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbezinning op het residentieel onderwijs. Het gaat om onderwijs voor jongeren die in de residentiële jeugdhulp of in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijven. Kamerbrief over uitkomst herbezinning residentieel onderwijs (PDF | 13 pagina's | 582 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Adviesrapport Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan van de Onderwijsraad over de samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op