Zoekresultaten  1-10 van de 324 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Thema: Mediaverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022 (PDF | 16 pagina's | 638 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen oover het Europees voorstel voor een verordening over mediavrijheid. De vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld op 13 december 2022. Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid (PDF | 8 pagina's | 277 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over beschikbaarheid en betaalbaarheid van sport op televisie

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sport op televisie. Hij ontving deze vragen van de Tweede Kamerleden Van Nispen en Kwint (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over artikel 5.4 van de Mediawet 2008 (flitsenregeling)

  De directeur van de direct Media, Letteren en Bibliotheken informeert de stichting ROOS over de intentie en de uitleg van de flitsenregeling zoals opgenomen in artikei SA van de Mediawet 2008.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media -instelling. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schrifteljk overleg (so) van 20 december 2022. Antwoorden vragen so aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling (PDF | 9 pagina's | 631 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid (PDF | 2 pagina's | 110 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kadernotitie Adviescollege Publieke Omroep

  Kadernotitie van het Adviescollege Publieke Omroep. De notitie gaat over een afgewogen en wetenschappelijk onderbouwd voorstel voor toelatingscriteria en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep. Met daarbij aandacht voor de belangen van eigentijdsheid, kwaliteit, pluriformiteit enmaatschappelijk draagvlak. Kadernotitie Adviescollege Publieke Omroep (PDF | 24 pagina's | 465 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op