Zoekresultaten  1-10 van de 166 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoord op commissiebrief met schriftelijke vragen inzake het instellingsplan NWO 2023-2026

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over het voorgenomen standpunt over het instellingsplan NWO 2023–2026. NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) over wetenschapsbeleid van 21 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoord op schriftelijke vragen over het artikel van Times Higher Education “CV-blind’ grant review divides Dutch scientists’

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naae aanleiding van het artikel ''CV-blind' grant review divides Dutch scientists' van Times Higher Education.  De Tweede Kamerleden Van der Woude (VVD) en Peters (CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over convenant Open Science

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het convenant dat hij heeft ondertekend samen met open science partners voor het versnellen van de transitie (overgang) naar open science. Hij stuurt een afschrift van het convenant mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant regieorgaan Open Science

  Convenant van minister Dijkgraaf (OCW) samen met open science partners. Het convenant gaat over het versnellen van de transitie (overgang) naar open science.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage - Jaarverslag 2022 'Erkennen & Waarderen'

  Jaarverslag 2022 van het nationale programma Erkennen & Waarderen. Bijlage - Jaarverslag 2022 'Erkennen & Waarderen' (PDF | 62 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Waarde van wetenschap_Observeren Weten en Meten

  Rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport geeft advies over de waarde van wetenschap en de ontwikkeling van een instrumentarium voor toekomstige investeringen in de wetenschap. Daarnaast gaat het in op de effecten van investeringen in wetenschap. Waarde van wetenschap Observeren Weten en Meten (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module (PDF | 20 pagina's | 392 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op