Zoekresultaten  1-50 van de 177 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oCW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om enkele wijzigingen in het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het mbo

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het 2e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs. Zij had het rapport op 9 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan welke stappen zij wil nemen in het hoger onderwijs en daarnaast bij onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de invloed van bedrijven op de wetenschap en de onafhankelijkheid van de wetenschap als bedrijven onderzoek financieren. De Tweede Kamerleden Kwint en Leijten (beiden SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over QuTech en Quantum Technology - Documenten deel 4

  Besluit op een verzoek om informatie over QuTech en Quantum Technology. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over convenant Open Science

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het convenant dat hij heeft ondertekend samen met open science partners voor het versnellen van de transitie (overgang) naar open science. Hij stuurt een afschrift van het convenant mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op commissiebrief met schriftelijke vragen over het instellingsplan NWO 2023-2026

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over het voorgenomen standpunt over het instellingsplan NWO 2023–2026. NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg over wetenschapsbeleid van 21 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant regieorgaan Open Science

  Convenant van minister Dijkgraaf (OCW) samen met open science partners. Het convenant gaat over het versnellen van de transitie (overgang) naar open science.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 23 december 2022. Deze ging over de voortgang van de aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies voor nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies van de kwartiermakers over het oprichten van een nationaal expertisecentrum voor wetenschap en samenleving. Hij gaat daarbij in op de conclusies en op de vervolgstappen die hij wil nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving Plan van aanpak

  Het adviesrapport schetst de contouren van een nationaal expertisecentrum voor wetenschap en samenleving en presenteert een plan van aanpak voor d eoprichting van het centrum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module (PDF | 20 pagina's | 392 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het verbeterplan voor privacyrisico's van Google Workspace for Education en de nieuwe afspraken met Google. Zij sturen een afschrift mee van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de borging van privacy in het onderwijs bij Google-producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over het artikel van Times Higher Education “CV-blind’ grant review divides Dutch scientists’

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naae aanleiding van het artikel ''CV-blind' grant review divides Dutch scientists' van Times Higher Education.  De Tweede Kamerleden Van der Woude (VVD) en Peters (CDA) hadden de vragen gesteld. Antwoord op schriftelijke vragen over het artikel van Times Higher Education “CV-blind’ grant review divides Dutch scientists’ (PDF | 6 pagina's | 253 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen so voorhang besluit oprichting vereniging Neth-ER

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg (so) over haar brief van 31 augustus 2021. De brief ging over de voorhang voorgenomen besluit tot oprichting van de vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021

  De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) is een instrument voor overheidsinvesteringen in onderzoeksinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van het NWO over integrale aanpak van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Waarde van wetenschap_Observeren Weten en Meten

  Rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport geeft advies over de waarde van wetenschap en de ontwikkeling van een instrumentarium voor toekomstige investeringen in de wetenschap. Daarnaast gaat het in op de effecten van investeringen in wetenschap. Waarde van wetenschap Observeren Weten en Meten (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met invoering prestatiebekostiging

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (UWHW) 2008. Dit in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Het rapport bevat de bevindingen uit onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de bestedingen en de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs en het praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat.

  Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over invloed Zuidaskantoren op publicaties medewerkers belastingrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zuidaskantoren oefenden invloed uit op publicaties medewerkers belastingrecht'. De Tweede Kamerleden Van der Molen en Inge van Dijk (beiden CDA) hadden hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kans op zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetenschap, technologie en innovatie voor de samenleving

  Werkprogramma van het Rathenau Instituut voor de periode 2023-2024. Het werkprogramma onderzoekt de bijdrage die wetenschap, technologie en innovatie kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven. Het richt zich op digitalisering, klimaat en gezondheid. Wetenschap, technologie en innovatie voor de samenleving (PDF | 21 pagina's | 713 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geconsolideerde tekst WHW WTT

  Geconsolideerde wettekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar aanleiding van het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps -en Technologiebeleid aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Forensische geneeskunde ontleed

  Een advies van de Gezondheidsraad over de kennisinfrastructuur die nodig is voor het forensisch-medisch wetenschappelijk onderzoek, de vervolgopleiding van artsen op forensisch gebied en de kwaliteitsbewaking en –bevordering van het forensisch-medische handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap

  Het doel van de gids 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap' is een proces in gang te zetten waarmee de sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap kan worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in Nederland

  Het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief beeld van de activiteiten van onderzoeksgroepen in het ruimteonderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Leidraad Kennisveiligheid

  De Nationale Leidraad Kennisveiligheid bevat aanwijzingen voor kennisinstellingen in Nederland om de veiligheid van kennis zeker te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • China’s invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

  Het rapport richt zich op de vraag in hoeverre er sprake is van politieke beïnvloeding door China in onderwijs en onderzoek in Nederland. China’s invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning (PDF | 32 pagina's | 531 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ARK oprichting vereniging Neth-ER

  De Algemene Rekenkamer (ARK) geeft advies over de oprichting van de vereniging Netherlands house for Education and Research (Neth-ER).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

  Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grenzeloos onderzoeken Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen

  Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het advies gaat over het onderscheid tussen de 2 rollen van de overheid bij interdisciplinair onderzoek en de versterking van die 2 rollen. Grenzeloos onderzoeken Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen (PDF | 74 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen sociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de maatregelen rond sociale veiligheid in de wetenschap en de pilot voor ombudsfuncties. Dit naar aanleiding van berichtgeving over seksuele intimidatie en wangedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake technische verbeteringen WHW

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele daarmee samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarschuwt dat "ongewenst" onderzoek ook nodig is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  In het nader rapport reageert minister Bussemaker (OCW) op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij plan Delta Climate Center

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij plan Delta Climate Center (PDF | 2 pagina's | 276 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar de optimale verhouding tussen vaste en variabele onderwijsbekostiging in het hoger onderwijs

  Het rapport bevat een theoretisch en kwalitatief onderzoek naar inzichten in de optimale verhouding vaste en variabele financiering in de onderwijsbekostiging van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report evaluation Rathenau Instituut 2006-2011

  Rapport evaluatie Rathenau Instituut 2006-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit in verscheidenheid

  Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ staat een pakket van maatregelen om dit te bewerkstelligen. 

  Bekijk document gepubliceerd op