Zoekresultaten  1-50 van de 535 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in WEB en WHW

  Rapport over het bevoegd gezag in het mbo en ho. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij Hogeschool Inholland

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau bij Hogeschool Inholland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Toolbox voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho (PDF | 19 pagina's | 855 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies FTV over structurele fase versterking technisch onderwijs

  Advies van de Federatie Techniek en Vakmanschap (FTV) over de structurele fase van het programma Sterk Techniekonderwijs, dat tot doel heeft het technisch onderwijs te versterken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

  Servicedocument met inzicht in de regels en ruimte voor het onderwijs op mbo-scholen in coronatijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het mbo

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het 2e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs. Zij had het rapport op 9 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan welke stappen zij wil nemen in het hoger onderwijs en daarnaast bij onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021

  Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021 (PDF | 30 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 5

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologi

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun beleidsreactie op het rapport ''Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van het Rathenau Instituut. Daarnaast geven zij een beleidsreactie op de verkenning 'Inzet van intelligente technologie' van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer had hierom verzocht. Kamerbrief met beleidsreactie op  rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie (PDF | 9 pagina's | 311 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 onderwijs en cultuur-AV

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 15 en 16 mei 2023. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prijsfactoren onder de loep

  Advies over de herziening van de prijsfactoren in het mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 onderwijs en cultuur-AV

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 15 en 16 mei 2023. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 1 tm 4 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 1

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het bericht dat het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'ROC Mondriaan in Den Haag gehackt: 'Medewerkers staan werkloos bij de vestigingen''. Zij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Van Meenen en Van Ginneken (beiden D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaderbrief SLOA 2024-2025

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de kaders voor de jaren 2024 en 2025 voor de invulling van de wettelijke taken van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 6

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze. Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022 (PDF | 146 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren 2019-2022 Eindrapport

  Het rapport evalueert de uitvoering, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de Subsidieregeling Praktijkleren over de periode 2019-2022  Het bevat aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Subsidieregeling praktijkleren in Europees en Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het verbeterplan voor privacyrisico's van Google Workspace for Education en de nieuwe afspraken met Google. Zij sturen een afschrift mee van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de borging van privacy in het onderwijs bij Google-producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op  rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ontwerp Jaarwerkplan 2023 (PDF | 33 pagina's | 250 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Werkagenda en stagepact mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Werkagenda mbo en het stagepact mbo. Deze richten zich onder meer op een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hij geeft een toelichting op beide publicaties en geeft aan welke vervolgstappen hij wil nemen. Kamerbrief bij Werkagenda en stagepact mbo (PDF | 6 pagina's | 377 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance in het mbo

  Rapport van de Inspectie voor het onderwijs. Het rapport gaat over onderzoek naar de medezeggenschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en naar het samenspel van de studentenraad en ondernemingsraad met het bestuur en de raad van toezicht. Governance in het mbo (PDF | 24 pagina's | 259 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed verkort

  Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel keuzedelen

  Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs

  Rapport over het verkennend onderzoek naar aanpassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het gaat om aangepaste mogelijkheden voor het onderwijsprogramma, de examens en het ondersteuningsaanbod voor studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak. Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs (PDF | 79 pagina's | 757 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wv verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over de verbetering van de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel specifieke uitkering educatie

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake kaders en uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO)

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over het afwegingskader voor afstandsonderwijs in het  basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs. In het licht van de geschiedenis (PDF | 15 pagina's | 817 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageren op vragen en opmerkingen uit het verslag van het schriftelijk overleg  over de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij kregen het verslag van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel over afschaffen van de fusietoets

  Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs ( PDF | 146 pagina's | 1,3 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 7

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van , nr. WJZ/221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op