Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Advies van de Onderwijsraad over een ononderbroken schoolloopbaan in relatie tot onderwijsondersteuning, jeugdhulp en de Wet passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  Adviesrapport Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan van de Onderwijsraad over de samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnen zonder kloppen Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport gaat over het stelselonderzoek  naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid

  Minister Van Engelshoven reageert op het 1e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht op 23 december 2019. Ook gaat zij in op aanvullende maatregelen voor universiteiten en hogescholen voor de cyberveiligheid. Tot slot informeert zij de Kamer over afspraken rondom veiligheidsstandaarden bij onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. Kamerbrief onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

  Minister Van Engelshoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Herstel en Perspectief voor de Jeugd

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de aanpak voor herstel en perspectief voor de jeugd. Met deze aanpak wil het kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren op korte termijn zoveel mogelijk wegnemen of verzachten en de uitgangspositie van jongeren in de samenleving op langere termijn versterken. De nadruk ligt op de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad op 16 en 17 mei 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het mbo

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het 2e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs. Zij had het rapport op 9 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan welke stappen zij wil nemen in het hoger onderwijs en daarnaast bij onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op