Zoekresultaten  1-10 van de 177 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Terrorismeverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oCW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om enkele wijzigingen in het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het mbo

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het 2e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs. Zij had het rapport op 9 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan welke stappen zij wil nemen in het hoger onderwijs en daarnaast bij onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de invloed van bedrijven op de wetenschap en de onafhankelijkheid van de wetenschap als bedrijven onderzoek financieren. De Tweede Kamerleden Kwint en Leijten (beiden SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over QuTech en Quantum Technology - Documenten deel 4

  Besluit op een verzoek om informatie over QuTech en Quantum Technology. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over convenant Open Science

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het convenant dat hij heeft ondertekend samen met open science partners voor het versnellen van de transitie (overgang) naar open science. Hij stuurt een afschrift van het convenant mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op