Zoekresultaten  1-10 van de 320 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Mediaverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen oover het Europees voorstel voor een verordening over mediavrijheid. De vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld op 13 december 2022. Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid (PDF | 8 pagina's | 277 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media -instelling. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schrifteljk overleg (so) van 20 december 2022. Antwoorden vragen so aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling (PDF | 9 pagina's | 631 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid (PDF | 2 pagina's | 110 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kadernotitie Adviescollege Publieke Omroep

  Kadernotitie van het Adviescollege Publieke Omroep. De notitie gaat over een afgewogen en wetenschappelijk onderbouwd voorstel voor toelatingscriteria en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep. Met daarbij aandacht voor de belangen van eigentijdsheid, kwaliteit, pluriformiteit enmaatschappelijk draagvlak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Terugblik Beleidsdoorlichting artikel 15 Media 2014-2020

  Het rapport bevat deel 1 van de beleidsdoorlichting 2022 van artikel 15 Media van Hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting. Deel 1 gaat over de terugblik op het gevoerde mediabeleid in de periode 2014 tot en met 2020. Terugblik Beleidsdoorlichting artikel 15 Media 2014-2020 Eindrapport (PDF | 81 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief besluit NPO Luister on demand - definitief-besluit-npo-luister-on-demand.pdf

  Definitief besluit van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) over NPO Luister on demand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prominentie in beeld - Verkenning due prominence van audiovisuele media van algemeen belang

  Het rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar het mogelijk organiseren of reguleren van due prominence. Prominence of prominentie is de mate waarin bepaald media-aanbod opvalt ten opzichte van ander aanbod. Het onderzoek richt zich op inhoud van algemeen belang.

  Bekijk document gepubliceerd op