Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022 (PDF | 16 pagina's | 638 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over toekomstig sportbeleid

  Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontwikkelingen van sport en bewegen in en rond het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnen zonder kloppen Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport gaat over het stelselonderzoek  naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad op 16 en 17 mei 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid

  Minister Van Engelshoven reageert op het 1e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht op 23 december 2019. Ook gaat zij in op aanvullende maatregelen voor universiteiten en hogescholen voor de cyberveiligheid. Tot slot informeert zij de Kamer over afspraken rondom veiligheidsstandaarden bij onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. Kamerbrief onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

  Minister Van Engelshoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Tweede Verzamelspoedwet COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over beschikbaarheid en betaalbaarheid van sport op televisie

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sport op televisie. Hij ontving deze vragen van de Tweede Kamerleden Van Nispen en Kwint (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het mbo

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het 2e deel van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar cyberdreigingen in het hoger onderwijs. Zij had het rapport op 9 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan welke stappen zij wil nemen in het hoger onderwijs en daarnaast bij onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op