Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Markttoezichtverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 31-43

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 77-80

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 81-88

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 15-30

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota. Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO (PDF | 19 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen van de vaste commissie voor OCW over Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies over doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 29 oktober 2021. De brief bevat een reactie op het definitieve advies 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Hij doet dit mede namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Nederlandse studenten maandenlang gemakkelijk te hacken zijn geweest

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat vele tienduizenden Nederlandse studenten maandenlang gemakkelijk te hacken zijn geweest. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de handel in afstudeerscripties

  Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Opstelten (VenJ), op vragen van Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over de handel in afstudeerscripties.

  Bekijk document gepubliceerd op