Zoekresultaten  1-10 van de 34 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Archivering en ketensamenwerking

  Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma Archivering in ketens en registraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Archiefwet 2021 met memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Inspectie O&E ketenarchivering

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een themarapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie O&E). Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarbij gaat hij in op de achtergronden van het rapport. Ook geeft hij een reactie op de aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan OCW 2022-2026

  Het document bevat het 1e meerjarig departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het informatieplan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen binnen OCW op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op