Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Aanbieding nota's bij wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs - Nota naar aanleiding van het verslag

  Minister Van Engelshoven (OCW) deelt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW - Documenten bij Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen cursus hoogtevrees medewerkers DUO

  Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), op de vragen van de leden Beertema en De Jong (beiden PVV) over het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan met hoogtevrees en angst voor liften.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over declaraties in de semipublieke sector

  Minister Bussemaker (OCW), minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Schippers (VWS) geven hun visie op declaratienormen in de semipublieke sector. Het gaat dan om declaraties van bestuurders van bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen en scholen. De Tweede Kamer had gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor beloningscodes/caos bij WNT, 2014

  Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de salarissen van topfunctionarissen in de onderwijssectoren in 2014. Ook gaat het rapport in op de vraag in hoeverre de bezoldiging in overeenstemming is met de door de sector opgestelde salarisklassen in bestuurderscaos en beloningscodes. WNT staat voor Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

  Bekijk document gepubliceerd op