Zoekresultaten  1-10 van de 59 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeks Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld. En in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksopdracht naar producten op basis van in XBRL aangeleverde gegevens

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar producten op basis van de in XBRL aangeleverde gegevens waarmee schoolbesturen hun financiële informatie uploaden. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de datakwaliteit en beheersing van de aangeleverde, financiële jaarverslaggegevens van schoolbesturen die vervolgens worden verwerkt tot informatieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IBO Riscobeheer en risicobeheersing schatkistbankieren OCW

  Het hoofddoel van deze analyse is het beoordelen van de risico’s voor de begroting van OCW die gepaard gaan met schatkistbankieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting artikel 6 hbo en artikel 7 wo

  De brief bevat de conclusies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) voor de periode 2015-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies schatkistbankieren en leencapaciteit

  Advies over de toekomstige methodiek van schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Onafhankelijke deskundige beleidsdoorlichting art.12 OCW

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft als onafhankelijke deskundige opgetreden bij de beleidsdoorlichting van artikel 12 van de OCW-begroting (tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Een samenvatting van dit rapport is met de beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op