Zoekresultaten  1-10 van de 60 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda richt zich op de beleidsterreinen van OCW: onderwijs (huisvesting, scholing), cultuur (monumenten, culturele en creatieve sector, leefomgeving en mobiel erfgoed) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek proces (financiele) informatievoorziening Innen OVG

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het proces (financiële) informatievoorziening Innen OVG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek vermogensvorming en reserveopbouw bij niet-onderwijsinstellingen

  De centrale vraag in dit onderzoek is: 'Welke criteria en handvatten kunnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) helpen bij een verdere professionalisering van het proces subsidieverstrekking en vermogensvorming bij niet-onderwijsinstellingen om daarna waar mogelijk een doorvertaling te kunnen maken naar normen?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak E&K en M&C

  Het rapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak Erfgoed en Kunsten (E&K) en Media en Creatieve industrie (M&C) van de Auditdienst Rijk (ADR) richt zich op de alternatieven waarop het proces van verlening tot vaststelling van cultuursubsidies kan worden georganiseerd en gepositioneerd. Het rapport doet onder andere aanbevelingen rond versterking van de (administratieve) ondersteuning, bevat reflecties rond ‘zelf doen of uitbesteden’ en doet suggesties voor vervolgonderzoek.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Kostenontwikkeling Digitaal Erfgoed

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over een onderzoek naar de opbouw en ontwikkeling van de kosten voor het digitaliseren van erfgoed en het behoud, beheer en toegankelijk maken van erfgoed in digitale vorm.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op