Zoekresultaten  1-10 van de 201 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultuurverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Adviesaanvraag cultureel audiovisueel product

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de Raad voor Cultuur om in het advies duiding te geven aan de trends en ontwikkelingen in de AV-sector en deze te wegen ten opzichte van de vier doelen van de regering, om respectievelijk kwalitatief hoogstaand, pluriform, toegankelijk en zichtbaar cultureel audiovisueel product in Nederland te waarborgen en te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mores.online - Bijlagen bij Woo-besluit over Mores.online

  Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren aan Astrid Roemer - woo-uitreiking-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan schrijfster Astrid Roemer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Cultuur van en voor iedereen, beleidsdoorlichting OCW onderdeel cultuurdeelname 2001-2020

  Het rapport bevat een beleidsdoorlichting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het onderdeel cultuurdeelname 2001 tot en met 2020. Zij stuurt ook een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Over de grens - Op weg naar een gedeelde cultuur

  Adviesrapport over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, om beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO informele OJCS-Raad (Cultuur) 7 en 8 maart 2022

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) van 7 en 8 maart 2022. De vragen gingen over het onderdeel Cultuur. Daarnaast geeft zij antwoorden op vragen over het BNC-fiche Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 25 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen SO Herijking Canon van Nederland

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de antwoorden uit het schriftelijk overleg van 3 september 2020 over de herijking van de Canon van Nederland naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen uit de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg over bibliotheekvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op