Zoekresultaten  1-13 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring 'the Hydrogen Initiatieve'

  Vrijwillige verklaring 'the Hydrogen Initiative'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart CCS

  CO2-afvang en -opslag, een ongemakkelijk maar onmisbaar onderdeel van de energietransitie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Targeted consultation for the evaluation of the EEAG

  Nederlandse reactie op een vragenlijst van de Europese Commissie over de EEAG (State aid Guidelines for environmental protection and energy 2014-2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on the Establishment of the Innovation Fund

  Conceptreactie op de raadpleging van de Europese Commissie over de oprichting van het innovatiefonds. Deze reactie is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten

  Deze evaluatie beantwoordt de vraag in hoeverre de drie instrumenten doeltreffend en doelmatig zijn (over de periode 2012-2017, en voor Seed Capital regeling en GF eventueel ook eerdere jaren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen

  Advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-uitvoeringsbesluit Wtza

  Concept van het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Deze resultatenbrochure toont de resultaten van de energieconvenanten MEE en MJA3 over het jaar 2017. Daarnaast beschrijft de brochure ook in welke mate de deelnemende bedrijven (als onderdeel van een economische sector) hun ambities voor de periode 2017-2020 realiseren. Ook beschrijft dit document de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Notitie handelsperspectief ambtsmisdrijven (2 december 2019)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken beoordelingscapaciteit

  Stand van zaken beoordelingscapaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fitness check of State aid rules - general questionnaire

  Nederlandse reactie op een vragenlijst van de Europese Commissie over staatssteunregels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-AMvB acute zorg

  Concept van het Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op