Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage over betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Voortgangsrapportage van het Programma 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer ruimte voor het mkb (MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019)

  Dit is de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan. Uit al de acties en maatregelen blijkt hoeveel er gedaan wordt voor de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Innovatie

  Zes essays over de rol van samenwerken tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen voor een sterke propositie van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dit is een uitgave van het innovatieplatform.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sleutelgebieden

  Onder leiding van Ad Scheepbouwer, CEO KPN, heeft een commissie op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de sleutelgebieden onderzocht. De aanpak van de sleutelgebieden werkt vindt de commissie. Het is een verstandige aanpak geweest om in 2004 zes gebieden te benoemen die zich kunnen meten met de top van de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau - Quickscan 2012

  Rapport van een onderzoek, uitgevoerd door Ecorys, naar wat er binnen bedrijven daadwerkelijk gebeurt op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage CAO-afspraken 2011

  De rapportage Cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao’s met betrekking tot de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor ziektekosten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectief bestemming Nederland

  Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

  Bekijk document gepubliceerd op