Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
  • Memorie van Toelichting wijziging Wet Europese ondernemingsraden

    Memorie van Toelichting behorende bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/ EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (Memorie van Antwoord)

    Memorie van Antwoord inzake wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar.

    Bekijk document gepubliceerd op