Zoekresultaten  1-11 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • De Klus-en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving

  Rapport van SRA consulting "De Klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer waarde uit innovatie; Evaluatie Innovatiebeleid Publieke Dienstverlening

  Gemeenten maken te weinig gebruik van elkaars goede voorbeelden. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuw beleidsinstrument ontwikkeld, de Innovatie Top 10 van projecten, gericht op publieke dienstverlening. Doel van het instrument is om de doorstroming van kennis en innovaties tussen gemeenten te verbeteren. Daarom werd een programma gestart dat de diffusie en adoptie van tien concrete innovaties moest realiseren. Er werden tien veelbelovende innovaties geselecteerd, die via het programma subsidie, advies en andere vormen van ondersteuning konden krijgen om diffusie en adoptie te realiseren. Dit rapport is een evaluatie van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeerakkoord VVD-CDA

  De fracties van VVD en CDA bereikten op 30 september 2010 het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn de fracties van VVD, PVV en CDA een gedoogakkoord overeengekomen. Op deze pagina kunt beide akkoorden met bijlagen downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • (Elektronische) Facturen Business to- Government (B2G)

  Uitkomsten van het onderzoek van EIM naar elektronisch factureren door bedrijven naar de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij eindrapport onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdebat Toekomst Digitaal Europa 'beyond 2020'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal: Elke stem telt

  Om in de toekomst het stem- en telproces toegankelijker, met minder fouten en sneller te laten verlopen, adviseert de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal (de commissie-Van Beek) elektronisch stemmen en tellen in te voeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digital economy rankings 2010 - Beyond e-readiness

  Engelstalig rapport van IBM dat laat wat betreft Nederland een stijgende lijn zien in de categorie ‘business environment´, ondermeer door goede marktkansen en financieringsmogelijkheden. Mondiaal scoort Nederland het beste ten aanzien van de acceptatie van online publieke dienstverlening door burgers en bedrijven (van positie 3 naar positie 1). Ten slotte maken Nederlandse bedrijven in de EU het meest gebruik van RFID (een technologie om informatie op afstand op te slaan en te lezen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij regeerakkoord VVD-CDA

  Bijlage bij het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid van VVD en CDA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II bij gedoogakkoord VVD-PVV-CDA

  De fracties van VVD en CDA bereikten op 30 september 2010 het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn de fracties van VVD, PVV en CDA een gedoogakkoord overeengekomen. Hier kunt u bijlage II van het gedoogakkoord downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op