Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • (Elektronische) Facturen Business to- Government (B2G)

  Uitkomsten van het onderzoek van EIM naar elektronisch factureren door bedrijven naar de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdebat Toekomst Digitaal Europa 'beyond 2020'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer waarde uit innovatie; Evaluatie Innovatiebeleid Publieke Dienstverlening

  Gemeenten maken te weinig gebruik van elkaars goede voorbeelden. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuw beleidsinstrument ontwikkeld, de Innovatie Top 10 van projecten, gericht op publieke dienstverlening. Doel van het instrument is om de doorstroming van kennis en innovaties tussen gemeenten te verbeteren. Daarom werd een programma gestart dat de diffusie en adoptie van tien concrete innovaties moest realiseren. Er werden tien veelbelovende innovaties geselecteerd, die via het programma subsidie, advies en andere vormen van ondersteuning konden krijgen om diffusie en adoptie te realiseren. Dit rapport is een evaluatie van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digital economy rankings 2010 - Beyond e-readiness

  Engelstalig rapport van IBM dat laat wat betreft Nederland een stijgende lijn zien in de categorie ‘business environment´, ondermeer door goede marktkansen en financieringsmogelijkheden. Mondiaal scoort Nederland het beste ten aanzien van de acceptatie van online publieke dienstverlening door burgers en bedrijven (van positie 3 naar positie 1). Ten slotte maken Nederlandse bedrijven in de EU het meest gebruik van RFID (een technologie om informatie op afstand op te slaan en te lezen).

  Bekijk document gepubliceerd op